De slimste weg N737 van Nederland

De N737, de weg tussen Enschede en Deurningen, stond bekend als een smalle, niet altijd even veilige weg waar bovendien de doorstroming nog weleens te wensen overlaat. De weg was toe aan onderhoud en de Provincie Overijssel heeft de weg omgedoopt tot Innovatieroute. Strukton Civiel Noord & Oost is samen een aantal partners aan de slimste weg van Nederland gaan werken. Het doel hierbij is met name het verbeteren van de doorstroming van het verkeer, de veiligheid verbeteren, de CO2-uitstoot verminderen en de geluidsoverlast verlagen. Door de nieuwste technieken wordt er meteen voor gezorgd dat de weg is voorbereid op de toekomst.
Wij helpen je graag!

Nieuwsgierig geworden naar de Innovadis aanpak?

Aansturing verkeerslichten

Innovadis is als systeem integrator betrokken bij dit project. Om ervoor te zorgen dat de weg een toonbeeld wordt van technische hoogstandjes, heeft Innovadis de verschillende technologieën aan elkaar gekoppeld. De aansturing van de verkeerslichten is één van de vele onderdelen van deze innovatieve weg. Er is een interactieve verkeersregel installatie (iVRI) toegepast voor de besturing van de verkeerslichten bij Frans op den Bult. Deze iVRI is onderdeel van het Talking Traffic programma van de overheid waarbij meer informatie tussen systemen en weggebruikers wordt uitgewisseld.

Bekijk de video

Nieuwsgierig geworden naar de case? Bekijk de videocase en laat je inspireren door alle technologische toepassingen.

Geluidsdetectie

Het verkeer rondom de kruising wordt door middel van geluid gedetecteerd. Samen met de informatie van de detectielussen in de weg wordt deze informatie met de interactieve verkeerslichten gedeeld. Hierdoor wordt het verkeer beter en eerder geregistreerd en geclassificeerd, zodat de gemiddelde wachttijd voor de verkeerslichten vermindert. Verder worden er peletons vrachtwagens (drie of meer vrachtwagens achter elkaar) gedetecteerd en doorgegeven aan de verkeersregelinstallatie (iVRI), die kan dan het groene licht langer aanlaten waardoor de vrachtwagens niet hoeven te stoppen. Ook dat verbetert de doorstroming een scheelt veel CO2-uitstoot van de optrekkende vrachtwagens. Talking Traffic maakt het ook mogelijk dat deze informatie aan de bestuurders worden verstrekt, zodat zij hun rijgedrag hierop kunnen aanpassen.

Mobiele app voor fietsers

Er is een speciale app voor het fietsverkeer. De app “Enschede fietst” ontwikkeld door Mobidot, wordt gebruikt voor de verlichting van het fietspad en weet of er fietsverkeer plaatsvindt op de weg, dankzij het gebruik van de app.

 

Een gezamenlijke aanpak

Het concept dat Strukton samen met onder andere Mobidot, Ko Hartog, Sorama en ons heeft gerealiseerd noemen ze Modulair Traffic Infra Solutions (Motis). Met de voertuigdetectie weet de weg waar welke verkeersgebruikers zijn en past die zich daaraan aan. Dat gebeurt op allerlei manieren: Motis Passeerhaven attendeert trekkerbestuurders om uit te voegen naar de passeerhaven als hij hoort dat er een rij auto’s achter de trekker zit. Vervolgens waarschuwt het systeem achteropkomend verkeer dat de trekker weer gaat invoegen. Motis Zichtbaar is er tot slot voor de sociale veiligheid. Via een app en geluidsdetectie merkt het fietsers op waarna de verlichting aangaat.

Het verkeer rondom de kruising wordt gedetecteerd door middel van geluid. Samen met de informatie van de detectielussen in de weg wordt deze informatie gedeeld met de verkeerslichten. Zo kan er bij drukte een betere doorstroming plaatsvinden door wachttijden te verminderen. Ook is er een dynamische rijstrook die om twee manieren ingezet kan worden, afhankelijk van de verkeersdrukte. Zo kan de rijstrook alleen voor rechts afslaand verkeer gebruikt worden of voor rechts afslaand en rechtdoor rijdend verkeer.

 

Dankzij de geluidsdetectie kunnen ongevallen op de kruising worden “gezien” waarna automatisch de hulpdiensten gealarmeerd worden en de openbare verlichting naar maximale sterkte geschakeld wordt.

Iedere lantaarnpaal kan afzonderlijk geschakeld en gedimd worden. En zo aangestuurd worden afhankelijk van de behoefte. Komt er een fietser aan? Het licht springt aan. Is er geen verkeer? Het licht wordt automatisch gedimd.

Wanneer een tractor het verkeer ophoudt dan wordt dit dankzij het gewicht en de snelheid opgemerkt. Een tractor wordt dan automatisch gevraagd gebruik te maken van de passeerhaven en krijgt weer een seintje wanneer hij weer mag invoegen op de weg. Zo wordt voorkomen dat het normale verkeer wordt opgehouden.

Grote stap richting een duurzaam wegdek

Er wordt op verschillende innovatieve manieren gewerkt aan de slimste weg van Nederland. En dat zijn niet alleen alle bovenstaande innovaties, maar er wordt ook rekening gehouden met de duurzaamheid van het wegdek. Zo gebruikt Strukton een asfalt dat voor 97% uit hergebruikte materialen bestaat: Greenfalt. “Uniek is met name dat we Greenfalt ook gebruiken voor de toplaag. Normaal mag dat niet, maar na overleg met ons heeft de provincie de eisen aangepast.”, aldus technisch manager Gerben Vossebelt van Strukton.

 

Een andere innovatie is het gebruik van cementloos beton dat gebruikt wordt voor de wegverbreding. De gebruikelijke aanpak: de rijbaan verbreden met asfalt en daar de bermverharding van (gras)beton naast. Strukton past nu in één werkgang de bestaande asfaltverharding en de verbreding van cementloos beton toe. Hiermee wordt er veel CO2 bespaard en het is een grote stap richting een duurzaam wegdek.

Over de samenwerking

“We zijn erg blij dat we deze rol mogen spelen in dit dit traject, omdat we hiermee kunnen laten zien wat we kunnen en de nieuwste technologieën mogen toepassen. Daarnaast past het in de missie van Innovadis om de wereld iets beter te maken”

Jurgen van Kreij, directeur