Webportaal schuldhulpverlening​ voor Nederlandse Gemeenten

Gemeenten bieden burgers schuldhulpverlening aan om schulden en financiële vraagstukken op te lossen. Verschillende gemeenten liepen tegen een aantal vraagstukken aan bij het uitvoeren van de schuldhulpverlening. Samen met deze gemeenten is er bekeken wat er nodig is om de vraagstukken van zelfredzaamheid, transparantie en efficiëntere dienstverlening aan te pakken.
Wij helpen je graag!

Nieuwsgierig geworden naar de Innovadis aanpak?

De volgende vraagstukken stonden centraal:

 

  • Hoe kunnen we vragen van de burger over hun lopende financiële zaken beter beantwoorden?
  • Hoe kan de dienstverlening transparanter en toegankelijker worden gemaakt?
  • Hoe kan een burger met schuldhulpverlening meer zelfredzaam worden?
  • Hoe kan de afhandeling van klantverzoeken en betalingen efficiënter worden uitgevoerd?

 

De ervaring met het webportaal leert dat burgers in de schuldhulpverlening een grote informatiebehoefte hebben, over de lopende betalingen, financiële mogelijkheden en het aflossen van de schulden. Het portaal en de app maken dit mogelijk. Nog belangrijker zijn de positieve signalen die de gemeenten krijgen van burgers over het gebruik van het portaal. 

Vraag een demo aan!

Nieuwsgierig geworden naar de case? Wij laten graag zien hoe dit portaal in de praktijk werkt. Neem vrijblijvend contact met ons voor een gratis demo.

Continue in ontwikkeling

Inmiddels loopt de samenwerking al meer dan zes jaar. Aan de oplossing is en wordt continu ontwikkeld met een vast team. Momenteel zijn er vijftien gemeenten aangesloten aan het webportaal, waarin de betrouwbaarheid en veiligheid geborgd zijn dankzij het ICT-beveiligingsassessment.

Slimme mobiele app

Speciale mobiele applicatie voor Android en iPhone, waarbij klanten gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in de
financiële situatie. Deze applicatie is gekoppeld met het portaal.

Enkele functionaliteiten

Welke stappen hebben geresulteerd in het succes van het Schuldhulp portaal.

De klant heeft 24/7 inzage in de stand van zaken. Alle overzichten zijn altijd realtime in te zien, waardoor ze nooit achter hoeven te lopen in de informatievoorziening. De lopende betalingen, de status van de schuldregeling en de status van het sociaal krediet zijn allen direct inzichtelijk. Zo kan de klant altijd de aanvraag inzien, de huidige (aflos)stand per schuldeiser bekijken, statussen van goedkeuring/afwijzingen inzien, afbetalingen zien, openstaande posten weergeven etc.

Doordat het portaal niet alleen persoonlijke maar ook financiële gegevens weergeeft is een veilige toegang een must. Dankzij het inloggen via DigiD en de garantie op de regeling van veiligheidszaken (inclusief een jaarlijkse toetsing van Logius) wordt de veiligheid van gegevens gewaarborgd.

De klant kan via het portaal betalingsverzoeken indienen. De persoonlijke consulent controleert deze en handelt het verzoek af. Tevens kan de klant de periodiek ingeboekte betalingen inzien, wijzigen of nieuwe verzoeken indienen. Indien de klant recht heeft op een extra budget, dan kan de klant beschikken over eigen te besteden geld. In dit geval kan de klant via het portaal een opname doen uit budgetbeheerpotje om zo vrij besteedbaar geld op de eigen rekening te ontvangen.

Veel klanten die het portaal gebruikten deden dit via de mobiele site, dit ging om zo’n 60%-70% van het portaal bezoek. Om deze reden is er naast een portaal ook een app ontwikkeld. De klant kan via deze app van dezelfde functionaliteiten gebruikmaken als in het portaal. Echter, dankzij de app is dit nu ook mobiel goed toegankelijk en is de weergave geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

Een kijkje in de toekomst

Communicatie tool

Een mooi voorbeeld van een verdere ontwikkeling is de communicatiefunctie (een vorm van een berichten box/mailfunctie) binnen de afgeschermde omgeving. Via het portaal of de app kan de klant inzien hoe de communicatie met de schuldeisers ervoor staat. Ook biedt het de klant de mogelijkheid om te communiceren op een eigen persoonlijke omgeving met zijn consulent(en). De gemeente bepaalt vooraf welke consulent aan de klant wordt gekoppeld. Via de communicatie tool kan de klant informatie uitwisselen over de diensten en producten met zijn persoonlijk toegewezen consulent(en).

 

Groot voordeel

De ervaring met het webportaal leert dat burgers in de schuldhulpverlening een grote informatiebehoefte hebben, over de lopende betalingen, financiële mogelijkheden en het aflossen van de schulden. Het portaal en de app maken dit mogelijk. Nog belangrijker zijn de positieve signalen die de gemeenten krijgen van burgers over het gebruik van het portaal. Zij ervaren de informatie als overzichtelijk en helder en zijn blij dat ze zelf veel kunnen regelen via het portaal en/of de app. Zo maakt 93% van de klanten in de schuldhulpverlening gebruik van het portaal en/of de app. Van deze groep klanten logt maar liefst 60% maandelijks in en zelfs 10% dagelijks. Op deze manier wordt een grote groep burgers geholpen met hun zelfredzaamheid.