Schuldhulpverlening portaal

Het portaal biedt de mogelijkheid om burgers met financiële problemen te helpen en ze op een efficiënte manier inzicht te geven in hun financiële situatie. Door burgers en hulpverleners toegang te verlenen tot het portaal en de mobiele app maken gemeenten de dienstverlening van vroegsignalering, budgetbeheer, schuldhulpverlening en de verstrekte leningen volledig transparant. Ook biedt het portaal naast het digitaal communiceren met uw burger, verschillende mogelijkheden om burgers zo goed mogelijk te ondersteunen in de weg naar zelfredzaamheid.

Met dit platform willen wij consulenten ontzorgen en de mogelijkheid geven om burgers in hun kracht te zetten.

Wij helpen u graag!

Nieuwsgierig hoe u als gemeente burgers inzicht kunt geven in de financiële situatie?

Schuldenproblematiek

Schuldenproblematiek is een maatschappelijk probleem binnen de Nederlandse samenleving. Ieder jaar neemt het aantal mensen met financiële problemen toe, en de verwachting is dat deze toename in de komende jaren fors zal stijgen. Een belangrijke trend die zich hierbij ontwikkelt is de toename van casussen uit het midden segment. Daarnaast zien we ook dat de steunmaatregelen die een groot deel van het MKB en de zzp’ers overeind hebben weten te houden ten einde komen. 

 

Innovadis werkt al jaren samen met stadsbanken, gemeenten en ketenpartners om het proces van schuldhulpverlening te digitaliseren en optimaliseren. Ons doel is om de administratieve lasten van de consulent/begeleider te minimaliseren, zodat er tijd over blijft om de mensen in kwetsbare posities te begeleiden.

 

Hier ligt onze focus

Consulenten
ontzorgen

Consulenten
ontzorgen

Het ontlasten van consulenten door automatische koppelingen met gegevensbronnen om ruimte te maken voor de menselijke maat in het proces.

Zelfredzaam & betrokken

Zelfredzaam & betrokken

De burger voorzien van digitale middelen die inzicht geven en hem of haar betrekken in de voortgang van de bemiddeling en de aflossing van het saneringskrediet.

Transparantie & lange termijn

Transparantie & lange termijn

Online inzicht geven in de actuele gegevens voor burgers en hulpverleners en het registreren van lange termijn effecten van het gevoerde beleid.

Het schuldhulpverlening portaal

Het portaal is een modulaire oplossing die naar wens van de gemeente of stadsbank wordt ingericht. Hierbij wordt het volledige portaal voorzien van uw eigen huisstijl. 

Modulaire flexibiliteit

Het schuldhulpverlening portaal, dat voldoet aan de WCAG richtlijnen, is modulair opgebouwd, waardoor we deze laten aansluiten bij uw dienstverlening. De diensten die we standaard ondersteunen zijn: koppeling met de vroegsignalering (Inforing), budgetbeheer/bewindvoering, schuldhulpverlening en kredietverstrekking. Over alle processen wordt de beschikbare informatie uit de backofficeapplicatie getoond aan de burger. U bepaalt zelf wat u toont en hoe u dit toont. Zo kunnen bijvoorbeeld alle labels vertaald worden naar begrijpbare teksten voor de doelgroep. Ook bieden we de mogelijkheid voor de burgers om digitaal te communiceren. Zo kunnen bijvoorbeeld verzoeken tot opnamen van reserveringen en het indienen van (betaal)opdrachten digitaal plaatsvinden. Deze verzoeken worden vervolgens automatisch verwerkt in de backoffice applicatie.

Naast het portaal bieden we deze informatie ook aan in een App (iOS/Android). Hiermee wordt de toegang voor de burger nog laagdrempeliger.

Aanvragen voor financiële hulp en aanvragen voor leningen kunnen digitaal ingediend worden. Werkt u met uitgebreide aanvragen inclusief bijlagen of bestaat uw aanvraag slechts uit de NAW gegevens met de vraag waarmee kunnen we u helpen? Wilt u graag dat een formulier pas gevuld kan worden na inloggen met DigiD of juist niet? voor ons is het geen probleem. De formulieren worden volledig afgestemd op het beleid van de gemeente. Natuurlijk worden ze digitaal verwerkt in uw backoffice applicatie.

Het budgetbeheer traject wordt volledig inzichtelijk gemaakt. Actuele bij- en afboekingen, reserveringen, het budgetplan en de lopende betalingsregelingen zijn inzichtelijk. Burgers en hulpverleners kunnen via betaalopdrachten verzoeken om extra geld indienen. Ook kunnen de te betalen facturen geüpload worden Deze mutaties worden geautomatiseerd verwerkt in de backoffice applicatie.

Het proces van de aanvraag schuldregeling, de bemiddeling en het saneringskrediet kan door de burger volledig gevolgd worden. De burger heeft inzicht in de voortgang van de aanvraag en kan zo zien welke schuldeiers al gereageerd hebben. Ook worden de betalingen aan schuldeisers en de aflossing op het saneringskrediet inzichtelijk gemaakt.

Binnen het onderdeel leningen wordt het aanvraag leningen proces inzichtelijk gemaakt. Ook als een lening is afgewezen kan dit getoond worden. Heeft de burger een lopende lening of doorlopend krediet, dan wordt deze getoond op het portaal. De burger kan volgen wat hij nog moet aflossen en wanneer voor het laatst afgelost is.

Het schuldhulpverlening portaal biedt standaard communicatiefaciliteiten waarmee consulenten volledig beveiligd kunnen communiceren met de burger. Dit kunnen berichten zijn, maar ook taken voor de burger. Zo kan bijvoorbeeld een taak klaargezet worden voor het uploaden van een kopie van het rijbewijs. De communicatie wordt automatisch opgeslagen in het klantdossier. Daarnaast biedt deze functionaliteit de mogelijkheid om afspraken te tonen aan de burger, waarbij de burger de mogelijkheid heeft om de afspraak te verplaatsen.

Effectmeting geeft de consulent de mogelijkheid, dankzij slimme enquêtes, vast te stellen of de hulp die aangeboden wordt een positieve invloed heeft op de burger. Ook kunnen analyses over het totale klantenbestand gemaakt worden, zodat een beeld ontstaat van de producten die succesvol zijn en welke minder succesvol zijn.

Aanvragen voor financiële hulp en aanvragen voor leningen kunnen digitaal ingediend worden. Werkt u met uitgebreide aanvragen inclusief bijlagen of bestaat uw aanvraag slechts uit de NAW gegevens met de vraag waarmee kunnen we u helpen? Wilt u graag dat een formulier pas gevuld kan worden na inloggen met DigiD of juist niet? voor ons is het geen probleem. De formulieren worden volledig afgestemd op het beleid van de gemeente. Natuurlijk worden ze digitaal verwerkt in uw backoffice applicatie.

Het budgetbeheer traject wordt volledig inzichtelijk gemaakt. Actuele bij- en afboekingen, reserveringen, het budgetplan en de lopende betalingsregelingen zijn inzichtelijk. Burgers en hulpverleners kunnen via betaalopdrachten verzoeken om extra geld indienen. Ook kunnen de te betalen facturen geüpload worden Deze mutaties worden geautomatiseerd verwerkt in de backoffice applicatie.

Het proces van de aanvraag schuldregeling, de bemiddeling en het saneringskrediet kan door de burger volledig gevolgd worden. De burger heeft inzicht in de voortgang van de aanvraag en kan zo zien welke schuldeiers al gereageerd hebben. Ook worden de betalingen aan schuldeisers en de aflossing op het saneringskrediet inzichtelijk gemaakt.

Binnen het onderdeel leningen wordt het aanvraag leningen proces inzichtelijk gemaakt. Ook als een lening is afgewezen kan dit getoond worden. Heeft de burger een lopende lening of doorlopend krediet, dan wordt deze getoond op het portaal. De burger kan volgen wat hij nog moet aflossen en wanneer voor het laatst afgelost is.

Het schuldhulpverlening portaal biedt standaard communicatiefaciliteiten waarmee consulenten volledig beveiligd kunnen communiceren met de burger. Dit kunnen berichten zijn, maar ook taken voor de burger. Zo kan bijvoorbeeld een taak klaargezet worden voor het uploaden van een kopie van het rijbewijs. De communicatie wordt automatisch opgeslagen in het klantdossier. Daarnaast biedt deze functionaliteit de mogelijkheid om afspraken te tonen aan de burger, waarbij de burger de mogelijkheid heeft om de afspraak te verplaatsen.

Effectmeting geeft de consulent de mogelijkheid, dankzij slimme enquêtes, vast te stellen of de hulp die aangeboden wordt een positieve invloed heeft op de burger. Ook kunnen analyses over het totale klantenbestand gemaakt worden, zodat een beeld ontstaat van de producten die succesvol zijn en welke minder succesvol zijn.

Partners & Integraties

We zien dat er veel goede initiatieven in de markt zijn voor het ondersteunen van de gemeentelijke processen. Door samenwerkingen met andere leveranciers op te zetten kunnen we mooie versnellingen realiseren binnen het sociale domein. Wij geloven in best-of-breed oplossingen door samenwerken en open standaarden.

RIS Vroeg Eropaf

Huishoudens met beginnende betalingsproblemen kunnen sneller opgespoord worden met tooling van Inforing. Wil een burger in traject? Samen zorgen we voor een digitale overdracht.

Allegro

Allegro ondersteunt alle primaire processen voor schuldhulpverleners. Via AllegroWeb realiseren we inzicht voor de burger

Logius

DigiD is een veilig en betrouwbaar middel waarmee gebruikers zich digitaal kunnen identificeren.

BRP Common Ground

Formulieren vullen met de NAW van de burger? Dat kan middels de BRP koppeling op basis van de BRP-API.

Veiligheid

Innovadis werkt continue aan het waarborgen en verbeteren van onze beveiligingsstandaarden. We zijn ISO 27001 gecertificeerd en hebben daarnaast een jaarlijkse controle van het ICT-beveiligingsassessment om te mogen werken met DigiD.

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System in het kader van de algemene bedrijfsrisico’s voor de organisatie.

Met deze certificering kunnen wij aantonen dat Innovadis voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. Niet alleen voor ons belangrijk, maar zeker ook voor onze opdrachtgevers.

DigiD is een landelijk systeem waarmee gebruikers zich veilig en betrouwbaar digitaal kunnen identificeren. DigiD geeft overheidsinstanties zekerheid over de identiteit van haar gebruikers.

Innovadis is aangesloten bij DigiD, onze systemen voldoen aan de gestelde beveiligingsnormen en worden jaarlijkse getest middels het verplichte ICT-beveiligingsassessment.

Onze opdrachtgevers